Cách phát âm ꌕꊯꈬ

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꊯꉬꊰꉆꊯꈬꑍꊏꋋꑍꊏꑋ