Cách phát âm ꑌꈌꄮꐰ trong Tiếng Di

Từ: ꑌꈌꄮꐰ

Thêm vào: 24/10/2012
trong: spring

ꑌꈌꄮꐰ đang chờ phát âm trong:

Sửa từ:

· Thêm ngôn ngữ
· Thêm thể loại

Báo cáo về từ:

Có gì không ổn với từ này?
Xin báo cáo nó tại đây.