Cách phát âm ꑌꈌꄮꐰ

trong:

Từ ngẫu nhiên: ꇖꊯꇖꇖꊯꉬꇖꊰꃘꇖꊰꏁꇖꊰꉆ

Related words: ꍯꃅꏃꊰꏝꀪꐋꀨꑌꑿꀻꎆꑍꃪꑍꄙꑍꉐꑍꊎꇖ