Cách phát âm ꑌꈌꄮꐰ

trong:

Từ ngẫu nhiên: ꌕꊯꇖꌕꊯꉬꌕꊰꃘꌕꊰꏁꌕꊰꉆ