Cách phát âm ꑍꃪ

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꑍꊎꇖꑍꊎꉬꑍꊏꃘꑍꊏꏁꑍꊏꉆ

Related words: ꏃꊰꏝꀪꐋꀨꑌꑿꀻꎆꑍꄙꑍꉐꑍꊎꇖꑍꊎꈬꑍꊎꉬ