Cách phát âm ꑍꊎꈬ

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ꋍꃪꑍꃪꋍꂿꐋꀨꃀꈿ

Related words: ꑌꑿꀻꎆꑍꃪꑍꄙꑍꉐꑍꊎꇖꑍꊎꉬꑍꊏꃘꑍꊏꉆꑍꊏꋋꑍꊏꏁ