Từ: 니제르

Thêm vào: 05/02/2012 Đã nghe: 35 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 납득하다