Từ: 땜시

Thêm vào: 02/04/2011 Đã nghe: 0 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 체크인, 형수, 각출렴, 바젤, 홍콩