Từ: 막대기

Thêm vào: 15/08/2012 Đã nghe: 24 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 과제