Cách phát âm 안녕하세요

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 단골돼지갈비돼지청운효자동