Cách phát âm 안녕하세요

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 서울안녕편하다진짜바보