Từ: 알제리

Thêm vào: 05/02/2012 Đã nghe: 34 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 흑돼지, 되돌리다, 금일, 자네, 맵시나다