Cách phát âm 웨이브

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 부모님양주이효리천국서울시립대학교

Related words: 웨딩카웨딩홀웨스트민스터웨스트버지니아웨스트버지니아 주웨이터웨일스웨일즈웨일즈인웨지샷