Từ: 웨이브

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 고기압찻집구부리다