Cách phát âm 웨이브

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 상승하다진급하다가위강변가입하다