Từ: 위하다

Thêm vào: 02/10/2012 Đã nghe: 22 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 노상방뇨