Từ: 위하다

Thêm vào: 02/10/2012 Đã nghe: 25 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 분류이현우잉꼬줄임표당선