Từ: 줄이다

Thêm vào: 20/06/2009 Đã nghe: 38 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 반성