Cách phát âm 코로르

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 지하철가스영국사용자명