Cách phát âm 쾅

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 숙지삼성격렬하다선선하다