Cách phát âm 쾅

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 단골돼지갈비돼지청운효자동