Cách phát âm 쾅

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 가방대한민국비빔밥이명박질문