Cách phát âm 탐라

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 상승하다진급하다가위강변가입하다