Từ: 탐라

Thêm vào: 30/09/2012 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 촉탁하다고선박노량해전중곡제1동근무