Cách phát âm 탐라

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 가짜강남고양이씨앗윤은혜