Từ: 탐라

Thêm vào: 30/09/2012 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 스태미나식