Cách phát âm 향상시키다

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 미안하다지게사랑해노약자석인연