Từ: 향상시키다

Thêm vào: 26/11/2012 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 으음우량심장근본오바