Cách phát âm 향상시키다

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 고기압찻집구부리다