Cách phát âm 'ab

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: loSmaH SochQeltera'QoghreghuluS