Cách phát âm 'orghenya'

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sochchorghhutwa'maHwa'vatlh