Cách phát âm 'orghenya'

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: qalmoHvavgho'Dowotjat

Related words: 'och'ogh'oH'oj'orghengan'orghenya' rojmab'orghenya'ngan'orwI''oSwI''ov