Cách phát âm 'orghenya' rojmab

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: QeDqa'vamDenIbnganHur'IqnganlIghongan