Từ: 42-čtyřicet dva

Thêm vào: 12/08/2010 Đã nghe: 51 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: vlajkovou, kostelecky, projevit, Taaffe, namátkou