Từ: a dheartháir

Thêm vào: 25/06/2013 Đã nghe: 56 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: síneadh fada, Maolíosa, seinntí, Daidí, Fiachna