Từ: Aban Air

Thêm vào: 17/09/2012 Đã nghe: 32 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: اصالت‏سنجی دوعاملی, نمیدانم, شناسي, دستاورد, مدرک