Từ: abellar

Thêm vào: 20/05/2008 Đã nghe: 6 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: característic, Rigau, cadiraire, lígur, artificiosament