Từ: absolūtā nulle

Thêm vào: 28/04/2012 Đã nghe: 24 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Skujins