Từ: acculé

Thêm vào: 08/03/2010 Đã nghe: 3 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: de toutes façons