Từ: Acq

Thêm vào: 13/04/2013 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: suerLiberté, Égalité, FraternitéGeorges Lemaîtrel'acquisitionLouis XIV