Từ: adénosine triphosphate

Thêm vào: 11/02/2010 Đã nghe: 31 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Giezle quartRENOULTmerguezFrançoise Sagan