Từ: adda't ditoy

Thêm vào: 17/10/2008

Từ ngẫu nhiên: apan, apong, apong baket, an-nay!, aysus!