Từ: adiunkt

Thêm vào: 27/10/2011 Đã nghe: 7 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: świntuch