Cách phát âm aduda

Từ ngẫu nhiên: ania/anaasino/asinnoadoapoading