Từ: af en toe

Thêm vào: 12/05/2014 Đã nghe: 111 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: treur, aan't, Louis Trichardt, Jacques Cilliers, Port Elizabeth