Từ: ajidan

Thêm vào: 20/11/2012 Đã nghe: 9 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sleman, menyebarkan, baik-baik saja, mudah, keluar