Cách phát âm akhira kajjal

trong:

Từ ngẫu nhiên: ତମ୍ବାସୀସାଇସ୍ପାତଦସ୍ତାପିତଲ