Từ: Alþjófur

Thêm vào: 23/04/2011 Đã nghe: 163 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sauðnum