Cách phát âm alabá

Từ ngẫu nhiên: primironkasorprendésoñasunchi