Từ: Alfred Wegener

Thêm vào: 16/01/2010 Đã nghe: 1.9K lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ForvoNicolas SarkozyFrançois TruffautJean-Luc GodardClaude Chabrol