Từ: alleggerirsi

Thêm vào: 01/02/2011 Đã nghe: 12 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pulvino, arrotato, spezzino, alifatico, spezzatino