Từ: aluminio

Thêm vào: 07/01/2009 Đã nghe: 427 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: a bombo y platillo, chau, derrengado, tanque, orificio