Cách phát âm amogut

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: la manlo pocel'ensenhlo majorlo novial