Từ: Andrew Huxley

Thêm vào: 01/09/2010 Đã nghe: 88 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: persona non grata, fascia, extracurricular, asceticism, Ayers rock