Từ: anschmieren

Thêm vào: 08/10/2012 Đã nghe: 2 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: blattförmig, Migrantinnenanteil, tatsächlich, nichtenzymatisch, Kuppelmaier