Cách phát âm Anyɔnyɔ

trong:

Từ ngẫu nhiên: loloDidixɔ dzosogbo