Cách phát âm Anyɔnyɔ

trong:

Từ ngẫu nhiên: gazěŋútɔ́ákpákóŋ́kéŋ́kéŋ́