Từ: appât

Thêm vào: 17/01/2010 Đã nghe: 83 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Hippolyte Adolphe Taine, l'ami, Jacques Tourneur, Béchamel, la