Từ: approntare

Thêm vào: 04/01/2010 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Blu oltremareBeni MontresorDivisione corazzata "Ariete"Lago d'IseoGiovenzio