Cách phát âm archivòlt

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: l'auricularLa Palmalo detl'onglalo nosador