Cách phát âm archivòlt

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: la manlo pocel'ensenhlo majorlo novial