Cách phát âm archivòlt

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: lo mamilósl'embonilhlo pitrelo ventrelo ponhet