Cách phát âm Aristotle

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Aristotle

    • one of the greatest of the ancient Athenian philosophers; pupil of Plato; teacher of Alexander the Great (384-322 BC)

Từ ngẫu nhiên: bastardLondonWednesdayAprilGermany