Từ: asáŋpi

Thêm vào: 06/01/2010 Đã nghe: 25 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: zítȟo, šázi, eháŋni, glí, k’á