Từ: asino

Thêm vào: 15/11/2008 Đã nghe: 710 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: fare di tutta l'erba un fascio