Từ: atut

Thêm vào: 28/01/2009 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: motivovat, přikořenit, útulný, Kbely, všeobecných