Từ: Au passage

Thêm vào: 28/08/2012 Đã nghe: 44 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: rayonnant, nouer, Laguerre, dupuytren, j'assieds